ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานท้ายทะเล-สะพานเจ้าฟ้า หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานท้ายทะเล-สะพานเจ้าฟ้า หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน