ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลการะเกดประจำปี 2565
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลการะเกดประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน