ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
  รายละเอียด : เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลการะเกด จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนตำบลการะเกดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน