ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน