ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครูสอนดี ขั้นตอนแรก
  รายละเอียด :

คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อบต.การะเกด  จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครู่สอนดี ขั้นตอนแรก ตั้งแต่ วันที่ 2-10 พ.ค.2555

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 632 คน