ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 7
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 611 คน