ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด
  รายละเอียด : ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน