ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายบ้านนายทวี-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายบ้านนายทวี-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 382 คน