ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4,12 ตำบลการะเกด
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4,12 ตำบลการะเกด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 345 คน