ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู๋่ที่ 2 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู๋่ที่ 2 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 377 คน