ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน