ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนา-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๙,๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
381
11 ก.พ. 2562
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนา-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๙,๑ ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 ก.พ. 2562
13 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
11 ก.ค. 2561
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
03 พ.ค. 2561
15 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านนานอก และเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8,4 บ้านนานอก,บ้านถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
366
15 ก.พ. 2561
16 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
15 ก.พ. 2561
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านนานอก และเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8,4 บ้านนานอก,บ้านถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
317
08 ก.พ. 2561
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
327
22 ส.ค. 2560
19 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 ส.ค. 2560
20 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11