ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
01 ก.พ. 2559
42 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
313
22 ม.ค. 2559
43 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
22 ม.ค. 2559
44 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
290
20 ม.ค. 2559
45 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
15 ม.ค. 2559
46 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
15 ม.ค. 2559
47 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
04 พ.ย. 2558
48 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 พ.ย. 2558
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 พ.ย. 2558
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
02 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11