ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
377
03 มิ.ย. 2559
32 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
26 พ.ค. 2559
33 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายบ้านนายทวี-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
363
25 พ.ค. 2559
34 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านดอนโด-โรงสุบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
334
25 พ.ค. 2559
35 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
14 มี.ค. 2559
36 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
14 มี.ค. 2559
37 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
09 มี.ค. 2559
38 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
09 มี.ค. 2559
39 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 8 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 มี.ค. 2559
40 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (ฺ Loader Backhoe) ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11