ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 ก.ค. 2560
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
288
08 พ.ค. 2560
23 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู๋ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 พ.ค. 2560
24 ประกาศประมูลจ้างและประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู่ที่ 2 ตำบลการะเกด และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
17 ก.พ. 2560
25 ประกาศประมูลจ้างและประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
17 ก.พ. 2560
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลการะเกด จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
22 พ.ย. 2559
27 ประกาศเทศบาลตำบลการะเกด โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
22 พ.ย. 2559
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายท่าลิพง ซอย 1 หมู๋ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
332
19 ก.ย. 2559
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
340
14 ก.ย. 2559
30 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4,12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
328
14 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11