ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
436
22 ส.ค. 2560
22 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
371
02 ส.ค. 2560
23 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
313
27 ก.ค. 2560
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
352
08 พ.ค. 2560
25 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู๋ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
330
08 พ.ค. 2560
26 ประกาศประมูลจ้างและประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู่ที่ 2 ตำบลการะเกด และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
386
17 ก.พ. 2560
27 ประกาศประมูลจ้างและประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
17 ก.พ. 2560
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลการะเกด จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
22 พ.ย. 2559
29 ประกาศเทศบาลตำบลการะเกด โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
22 พ.ย. 2559
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายท่าลิพง ซอย 1 หมู๋ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
397
19 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12