ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
02 ก.พ. 2558
72 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
413
03 ธ.ค. 2557
73 ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด ม.6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
411
26 พ.ย. 2557
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
306
24 พ.ย. 2557
75 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
269
18 พ.ย. 2557
76 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนา-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ 9,10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
444
03 พ.ย. 2557
77 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
441
16 ต.ค. 2557
78 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ 9,10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
271
16 ต.ค. 2557
79 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
397
13 ต.ค. 2557
80 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
13 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11