ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด แบบที่สถ.ศพด.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
13 ต.ค. 2558
52 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
316
13 ต.ค. 2558
53 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านการะเกด -บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 5,3 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
308
13 ต.ค. 2558
54 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
305
08 ต.ค. 2558
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด แบบที่สถ.ศพด.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
29 ก.ย. 2558
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 ก.ย. 2558
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
309
29 ก.ย. 2558
58 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านการะเกด -บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 5,3 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
295
29 ก.ย. 2558
59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
318
04 ก.ย. 2558
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นโด (บ้านการะเกด 1) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11