ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
469
13 ต.ค. 2557
82 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
441
13 ต.ค. 2557
83 ประกาศสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
13 ต.ค. 2557
84 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
320
25 ก.ย. 2557
85 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 ก.ย. 2557
86 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
977
25 ก.ค. 2557
87 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายมณี หลวงทิพย์รินทร์ -บ้านนางสาวอุไร บุญช่วย หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
516
30 เม.ย. 2557
88 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายไมตรี กล่อมเกลี้ยง – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
473
30 เม.ย. 2557
89 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดนัดการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
523
04 มี.ค. 2557
90 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
521
19 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12