ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 1 (บ้านป้าเหนียว) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
309
02 ก.ย. 2558
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 2 (บ้านนายเหิม) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 ก.ย. 2558
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 3(บ้านนายจินดา ) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
303
02 ก.ย. 2558
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสุรศักดิ์ (บ้านการะเกด3) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
310
02 ก.ย. 2558
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปากโอ (บ้านการะเกด 2) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
299
02 ก.ย. 2558
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 ก.ย. 2558
67 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
356
22 เม.ย. 2558
68 ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล-บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
377
23 มี.ค. 2558
69 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
381
23 มี.ค. 2558
70 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล-บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11