ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ซอยคลองการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
472
09 มิ.ย. 2557
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 มิ.ย. 2557
93 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนายมณี หลวงทิพย์รินทร์ –บ้านนางสาวอุไร บุญช่วย หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
481
21 พ.ค. 2557
94 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายไมตรี กล่อมเกลี้ยง –ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
476
21 พ.ค. 2557
95 ประกาศผลสอบราคาโครงการติดตั้งถังเหล็กกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
546
26 มี.ค. 2557
96 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงตลาดนัดการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
469
19 มี.ค. 2557
97 ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
597
19 ก.ค. 2556
98 ประกาศผลสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด
560
10 ก.ค. 2556
99 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
639
06 มิ.ย. 2556
100 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
06 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18