ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผลประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน นศ 3033 บ้านการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
315
07 พ.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
16 เม.ย. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.3 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
09 เม.ย. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.8 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
09 เม.ย. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.2 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 มี.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมถนนสายคลองช้าง-สะพาน อบจ. ม.7 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
07 ก.พ. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางเหมงราม- คลองล้อมป่า ม.12 ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
07 ก.พ. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายปรีชา-สามแยกบ้านนางประดับ ม.1ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ม.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนสายนาหลวง-บ้านนายจำรัส ม.9 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
15 ม.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางช่วย - นาหลวง ม.10 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
15 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18