ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
579
10 ก.ค. 2552
132 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับถมพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
570
27 มี.ค. 2552
133 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายนครศรี สงขลา (นศ 408) -ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
675
27 มี.ค. 2552
134 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
518
09 มี.ค. 2552
135 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกโรงเรียนวัดท้ายทะล -บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
28 ส.ค. 2551
136 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองนายบัว หมู่ที่ 9 -บ้านนายสุชีพ ทับขัน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 ส.ค. 2551
137 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะทวด -บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
28 ส.ค. 2551
138 ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะอลูมีเนียม จำนวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
693
19 มี.ค. 2551
139 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
530
05 มี.ค. 2551
140 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำเข้าหอสูงและขยายเขตระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
04 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18