ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อขยายไหล่ทางถนนคสล.สายวัดท่าลิพง -โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง และปรับปรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางหลัก เขตชุมชนหนาแน่นในเขตพื้นที่ตำบลการะเกด จำนวน 6 สา ดาวน์โหลดเอกสาร
237
19 ม.ค. 2564
42 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ม.ค. 2564
43 ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
231
14 ม.ค. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 ม.ค. 2564
45 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าโดเมนเนมรายปี ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 ธ.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
24 ธ.ค. 2563
47 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนา เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 พ.ค. 2563
48 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนพผล ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 พ.ค. 2563
49 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนการะเกด ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
313
19 พ.ค. 2563
50 ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเคียนด้วน-บ้านหัวลาน (เขตตำบลเคร็ง) หมู่ที่ 11 บ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
313
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18