ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านป่ากล้วย - บ้่านพรุใหญ่-บ้านนายมา ม.5 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 ม.ค. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกถนน 408 (นางราย)-โคกโหนด ม.4 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
10 ม.ค. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเรื้อย-บ้านนายฉาย ม.4,10 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
23 ธ.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายนาหลวง-เขตตำบลเขาพระบาท ม.9,10 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
23 ธ.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายจวน - สามแยกวัดแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
18 ธ.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
18 ธ.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายหนองตำสา-สามแยกทางเข้าบ้านบางรัก ม.12 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
16 ธ.ค. 2562
68 ประกาศผลผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านนานอก และเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8,4 บ้านนานอก,บ้านถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
292
07 มี.ค. 2561
69 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านการะเกด หมู่ที่ 4 บ้านถาวร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
366
09 ต.ค. 2560
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
343
30 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18