ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผลสอบราคาโครงการยกระดับและปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 ก.ค. 2550
152 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดคูส่งนำจากคลองราชดำริ-นานายคล้อย หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
513
17 ก.ค. 2550
153 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1,2,และหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
17 ก.ค. 2550
154 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
30 มิ.ย. 2550
155 ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
608
13 มิ.ย. 2550
156 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4 และ7
617
21 พ.ค. 2550
157 ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
538
18 พ.ค. 2550
158 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายนานางจารี คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7
563
08 พ.ค. 2550
159 ประกาศผลสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายบ้านนายเรือย (ม.4) – บ้านนายฉาย (ม.10) หมู่ที่ 4-10
565
08 พ.ค. 2550
160 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายเคลื่อม – บ้านนางภิรมย์ ประแจ หมู่ที่ 9
563
08 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18