ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านการะเกด-บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 5,3 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
457
20 พ.ย. 2558
82 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
411
18 พ.ย. 2558
83 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
457
08 พ.ค. 2558
84 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ม.ค. 2558
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
05 ม.ค. 2558
86 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
490
15 ธ.ค. 2557
87 ประกาศผลสอบราคาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้ิงกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
04 พ.ย. 2557
88 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
503
31 ต.ค. 2557
89 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
459
29 ต.ค. 2557
90 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
29 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18