ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 มี.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ วัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
285
16 มี.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศท้องถิ่นพร้อมเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
16 มี.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ51-005 บ้านบ้านเกาะทวด-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
227
04 มี.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
241
25 ก.พ. 2564
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค5908 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
24 ก.พ. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
23 ก.พ. 2564
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
15 ก.พ. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ก.พ. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18