ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ก.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซัมเมอร์ส ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 มิ.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 มิ.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
07 มิ.ย. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 มิ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้านเกาะทวด-บางปอ,ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมผิวจราจรถนนคอนกรีตซอยปราณสุข ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
24 พ.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 พ.ค. 2564
18 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (คันดิน) แบบชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 เม.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 เม.ย. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18