ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
661
05 ก.ย. 2555
102 ประกาศผลสอบราคาติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 4,ถมดินพร้อมก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
913
12 ก.ค. 2555
103 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
29 มิ.ย. 2555
104 ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ดาวน์โหลดเอกสาร
608
26 มิ.ย. 2555
105 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
31 พ.ค. 2555
106 ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
591
30 เม.ย. 2555
107 ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
12 เม.ย. 2555
108 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
30 มี.ค. 2555
109 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
29 ก.พ. 2555
110 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
31 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18