ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรักษารถตักหน้า-ขุดหลังและเช่าสถานที่สำหรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ส.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ส.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของศพด.การะเกดและปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ส.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาแบบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ส.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซัมเมอร์ส ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 มิ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17