ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์และจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 1904 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 มี.ค. 2565
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานท้ายทะเล-สะพานเจ้าฟ้า หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 มี.ค. 2565
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ก.พ. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ก.พ. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายทำเนียบโครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างุนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นศ3033 บ้านการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคไรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
20 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและซ่อมเช็คระยะรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19