งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
270
24 ส.ค. 2561
112 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
24 ส.ค. 2561
113 ประกาศ ผลการะประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
24 ส.ค. 2561
114 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
07 ส.ค. 2561
115 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
31 ก.ค. 2561
116 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
25 ก.ค. 2561
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
307
17 ก.ค. 2561
118 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
16 ก.ค. 2561
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั้่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
341
03 ก.ค. 2561
120 ข่าวสารตลาดแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
19 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28