งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลการะเกด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
06 มิ.ย. 2562
82 ายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลการะเกดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
05 มิ.ย. 2562
83 รายงานจำนวนผุ้มาใช้บริการศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทต.การะเกด ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 มิ.ย. 2562
84 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
273
31 พ.ค. 2562
85 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 พ.ค. 2562
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 พ.ค. 2562
87 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
27 พ.ค. 2562
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
06 พ.ค. 2562
89 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
02 พ.ค. 2562
90 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27