งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 ก.ค. 2562
82 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
26 ก.ค. 2562
83 ประกาศบัญชีรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
12 ก.ค. 2562
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
24 มิ.ย. 2562
85 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลการะเกด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
06 มิ.ย. 2562
86 ายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลการะเกดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
05 มิ.ย. 2562
87 รายงานจำนวนผุ้มาใช้บริการศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทต.การะเกด ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
04 มิ.ย. 2562
88 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
303
31 พ.ค. 2562
89 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 พ.ค. 2562
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
297
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28