งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
482
17 มิ.ย. 2553
232 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
10 มิ.ย. 2553
233 ประกาศรายงานผลและติดตามแผนการพัฒนา ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
31 พ.ค. 2553
234 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
31 พ.ค. 2553
235 ประกาศใช้แผนสามปี (2553 -2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
31 พ.ค. 2553
236 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
29 พ.ค. 2553
237 งบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
10 พ.ค. 2553
238 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 พ.ค. 2553
239 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
07 เม.ย. 2553
240 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
07 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28