งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
348
01 ก.ย. 2558
152 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
327
01 ก.ย. 2558
153 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
331
14 ส.ค. 2558
154 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
14 ส.ค. 2558
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 ส.ค. 2558
156 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ส.ค. 2558
157 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 มิ.ย. 2558
158 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
394
23 มิ.ย. 2558
159 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
362
23 มิ.ย. 2558
160 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27