งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
15 ธ.ค. 2558
152 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
368
21 ก.ย. 2558
153 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
411
03 ก.ย. 2558
154 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
01 ก.ย. 2558
155 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
01 ก.ย. 2558
156 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
355
01 ก.ย. 2558
157 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
14 ส.ค. 2558
158 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
14 ส.ค. 2558
159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
362
10 ส.ค. 2558
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28