งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557 (เปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
27 ม.ค. 2557
172 ประกาศกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
14 ม.ค. 2557
173 ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
438
06 ม.ค. 2557
174 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
06 ม.ค. 2557
175 ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและแผนภูมิขั้นตอนของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
280
14 พ.ย. 2556
176 ประกวดนางนพมาศ 2556 เทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
669
04 พ.ย. 2556
177 ใบสมัครประกวดกระทง เทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 พ.ย. 2556
178 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
29 ต.ค. 2556
179 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
27 ก.ย. 2556
180 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
27 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27