งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
24 ม.ค. 2563
72 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 ม.ค. 2563
73 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
04 พ.ย. 2562
74 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.)ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
28 ต.ค. 2562
75 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 ต.ค. 2562
76 หลักเกณฑ์และรางวัลการประกวดแข่งขันนางนพมาศ ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
25 ต.ค. 2562
77 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
26 ส.ค. 2562
78 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
16 ส.ค. 2562
79 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
09 ส.ค. 2562
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
340
07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28