งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ต.ค. 2562
72 หลักเกณฑ์และรางวัลการประกวดแข่งขันนางนพมาศ ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
25 ต.ค. 2562
73 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
26 ส.ค. 2562
74 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
16 ส.ค. 2562
75 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
09 ส.ค. 2562
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
07 ส.ค. 2562
77 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
26 ก.ค. 2562
78 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
26 ก.ค. 2562
79 ประกาศบัญชีรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
12 ก.ค. 2562
80 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
359
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27