งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
433
14 ก.พ. 2555
202 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
06 ก.พ. 2555
203 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
06 ก.พ. 2555
204 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
03 ม.ค. 2555
205 คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
557
03 ม.ค. 2555
206 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
506
30 ธ.ค. 2554
207 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
514
02 ธ.ค. 2554
208 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
607
26 ต.ค. 2554
209 ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
07 ต.ค. 2554
210 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
559
11 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27