งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
12 ม.ค. 2554
222 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
16 พ.ย. 2553
223 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2553 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
08 พ.ย. 2553
224 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
02 ก.ย. 2553
225 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
04 ส.ค. 2553
226 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
506
28 ก.ค. 2553
227 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
477
28 ก.ค. 2553
228 งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
05 ก.ค. 2553
229 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
01 ก.ค. 2553
230 รายงานการประชุมระเบียบการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
547
17 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28