งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
04 ส.ค. 2553
222 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
478
28 ก.ค. 2553
223 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
444
28 ก.ค. 2553
224 งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
05 ก.ค. 2553
225 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
01 ก.ค. 2553
226 รายงานการประชุมระเบียบการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
517
17 มิ.ย. 2553
227 ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
453
17 มิ.ย. 2553
228 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
10 มิ.ย. 2553
229 ประกาศรายงานผลและติดตามแผนการพัฒนา ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
31 พ.ค. 2553
230 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
31 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27