งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
212
26 ก.พ. 2561
122 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 ก.พ. 2561
123 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
26 ม.ค. 2561
124 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
19 ม.ค. 2561
125 ประกาศเทศบาลตำบลการะเกดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
04 ม.ค. 2561
126 เทศบาลตำบลการะเกดเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
283
28 ธ.ค. 2560
127 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
20 ต.ค. 2560
128 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
20 ต.ค. 2560
129 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
263
21 ก.ย. 2560
130 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
256
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27