งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
366
08 มิ.ย. 2561
122 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
28 พ.ค. 2561
123 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 พ.ค. 2561
124 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
03 พ.ค. 2561
125 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
244
26 ก.พ. 2561
126 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
16 ก.พ. 2561
127 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 ม.ค. 2561
128 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
19 ม.ค. 2561
129 ประกาศเทศบาลตำบลการะเกดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ม.ค. 2561
130 เทศบาลตำบลการะเกดเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
313
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28