งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
20 ต.ค. 2560
132 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
20 ต.ค. 2560
133 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
300
21 ก.ย. 2560
134 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
284
07 เม.ย. 2560
135 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลการะเกดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 ม.ค. 2560
136 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
374
09 ธ.ค. 2559
137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
358
06 ธ.ค. 2559
138 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
16 พ.ย. 2559
139 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
10 ต.ค. 2559
140 ประกาศราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 5,6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
345
26 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28