งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลการะเกดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ม.ค. 2560
132 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 ธ.ค. 2559
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
06 ธ.ค. 2559
134 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
321
16 พ.ย. 2559
135 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ต.ค. 2559
136 ประกาศราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 5,6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
317
26 ส.ค. 2559
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร้ิวและเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกดบ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
293
04 ส.ค. 2559
138 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
350
01 ส.ค. 2559
139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 ก.ค. 2559
140 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
400
25 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27