งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
27 มิ.ย. 2554
212 ประกาศผลการสอบคับเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
945
14 มิ.ย. 2554
213 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
790
29 เม.ย. 2554
214 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
21 ก.พ. 2554
215 การจดทะเบียนพาณิชย์และการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2554
605
08 ก.พ. 2554
216 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
18 ม.ค. 2554
217 ประการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
12 ม.ค. 2554
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
16 พ.ย. 2553
219 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2553 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
08 พ.ย. 2553
220 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
02 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27