งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
541
02 ธ.ค. 2554
212 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
633
26 ต.ค. 2554
213 ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
07 ต.ค. 2554
214 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
588
11 ส.ค. 2554
215 การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
27 มิ.ย. 2554
216 ประกาศผลการสอบคับเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
976
14 มิ.ย. 2554
217 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
819
29 เม.ย. 2554
218 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
21 ก.พ. 2554
219 การจดทะเบียนพาณิชย์และการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2554
632
08 ก.พ. 2554
220 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
18 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28