งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 ก.ค. 2564
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ,สนับสนุนฯ,ติดตตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 มิ.ย. 2564
13 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมในการรับยื่นบัญชีรายรับรายและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 มิ.ย. 2564
14 ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
223
27 พ.ค. 2564
15 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 พ.ค. 2564
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
273
05 พ.ค. 2564
17 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงลงคะแนนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
03 พ.ค. 2564
18 คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 เม.ย. 2564
19 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวัง covid 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
11 เม.ย. 2564
20 ประกาศ อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
241
10 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27