งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 ก.พ. 2564
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด (เขต 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 ก.พ. 2564
33 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด (เขต2) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
24 ก.พ. 2564
34 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงฯ (เขตเลือกตั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 ก.พ. 2564
35 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงฯ (เขตเลือกตั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
08 ก.พ. 2564
36 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ฯ (นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
08 ก.พ. 2564
37 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
324
04 ก.พ. 2564
38 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 ก.พ. 2564
39 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 ก.พ. 2564
40 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28