งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
593
17 พ.ย. 2557
162 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
475
29 ต.ค. 2557
163 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
28 ต.ค. 2557
164 หลักเกณฑ์และรางวัลการประกวดนางนพมาศ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
22 ต.ค. 2557
165 ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
22 ต.ค. 2557
166 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
02 ต.ค. 2557
167 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
634
25 เม.ย. 2557
168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
23 เม.ย. 2557
169 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
623
17 มี.ค. 2557
170 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
907
24 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27