งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มี.ค. 2563
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 มี.ค. 2563
63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
26 ก.พ. 2563
64 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
238
26 ก.พ. 2563
65 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
18 ก.พ. 2563
66 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
263
29 ม.ค. 2563
67 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 ม.ค. 2563
68 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 ม.ค. 2563
69 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
04 พ.ย. 2562
70 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.)ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27