งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงลงคะแนนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
03 พ.ค. 2564
22 คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
29 เม.ย. 2564
23 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวัง covid 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
11 เม.ย. 2564
24 ประกาศ อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
273
10 เม.ย. 2564
25 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.51-005 สายบ้านเกาะทวด-บ้างบางปอ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทวด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
26 มี.ค. 2564
26 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
25 มี.ค. 2564
27 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
297
24 มี.ค. 2564
28 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
24 ก.พ. 2564
29 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 ก.พ. 2564
30 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกดที่ได้รับรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28