งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 ก.ค. 2559
142 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
304
17 มิ.ย. 2559
143 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 มิ.ย. 2559
144 ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
13 มิ.ย. 2559
145 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 พ.ค. 2559
146 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ดาวน์โหลดเอกสาร
283
19 พ.ค. 2559
147 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
15 ธ.ค. 2558
148 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
338
21 ก.ย. 2558
149 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
377
03 ก.ย. 2558
150 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
347
01 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27