งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร้ิวและเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกดบ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 ส.ค. 2559
142 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
378
01 ส.ค. 2559
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
398
28 ก.ค. 2559
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
432
25 ก.ค. 2559
145 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
467
04 ก.ค. 2559
146 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
334
17 มิ.ย. 2559
147 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 มิ.ย. 2559
148 ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
13 มิ.ย. 2559
149 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 พ.ค. 2559
150 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ดาวน์โหลดเอกสาร
310
19 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28