งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
27 พ.ค. 2562
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
06 พ.ค. 2562
93 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
02 พ.ค. 2562
94 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
02 พ.ค. 2562
95 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
04 เม.ย. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 มี.ค. 2562
97 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
260
27 ก.พ. 2562
98 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
26 ก.พ. 2562
99 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
18 ก.พ. 2562
100 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28