งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 งบรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
07 ม.ค. 2553
252 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
04 ม.ค. 2553
253 งบรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
08 ธ.ค. 2552
254 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
17 พ.ย. 2552
255 งบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
05 พ.ย. 2552
256 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
11 ส.ค. 2552
257 ประกาศกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
457
18 มิ.ย. 2552
258 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
18 มิ.ย. 2552
259 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
18 มิ.ย. 2552
260 เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
18 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28