งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 งบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
05 พ.ย. 2552
252 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
11 ส.ค. 2552
253 ประกาศกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 มิ.ย. 2552
254 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
18 มิ.ย. 2552
255 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
18 มิ.ย. 2552
256 เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
18 มิ.ย. 2552
257 ประกาศติดตามและประเมินผลปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
17 มิ.ย. 2552
258 ประกาศการใช้แผนสามปี 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
17 มิ.ย. 2552
259 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
17 มิ.ย. 2552
260 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
07 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27