งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ก.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ส.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ส.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ภาค ข.) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ส.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่้วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 ส.ค. 2564
6 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ส.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ก.ค. 2564
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ,สนับสนุนฯ,ติดตตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 มิ.ย. 2564
9 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมในการรับยื่นบัญชีรายรับรายและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 มิ.ย. 2564
10 ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27