งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ค. 2565
2 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
11
03 พ.ค. 2565
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 15-16/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 พ.ค. 2565
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 เม.ย. 2565
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 เม.ย. 2565
7 ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 เม.ย. 2565
8 ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลการะเกดประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 เม.ย. 2565
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11-12/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 มี.ค. 2565
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30